VaikuttajaForum 2015 Valtionhallinto

07.12.2015 - 13:03

Toimitusjohtaja Jari Jaakkola QPR Software Oyj

Organisaatioiden toimintaympäristöissä tapahtuu nyt suuria ja merkittäviä muutoksia - ja muutostahti on kiihtymässä. Muuttuvassa ympäristössä organisaation pitää valita strategiansa ja määrittää tavoitteensa selkeästi. Tavoitteet täytyy vielä purkaa toimenpiteiksi ja toteuttaa ne systemaattisesti. Usein toteutus tehdään erilaisten toiminnankehitys- ja tietojärjestelmähankkeiden kautta, mutta miten varmistaa että hankkeet ja niiden aiotut lopputulokset on kytketty strategiaan? Toimitusjohtaja Jari Jaakkolan puheenvuoro  VaikuttajaForum 2015 Valtiohallinto -tilaisuudessa.

Document type