QPR:n tarjoama kohtasi Terveydenhuollon ATK-päivien kävijöiden tarpeet

1 post 0 new
Log in or register to post comments.

QPR:n tarjoama kohtasi Terveydenhuollon ATK-päivien kävijöiden tarpeet

Tampereella 12. – 13. toukokuuta pidettyjen Terveydenhuollon ATK-päivien yli tuhat kävijää ottivat kiinnostuksella vastaan QPR:n tarjoaman terveydenhuollon alalle.  Näin jo siksi, että tarjoama on suunnattu kaikille terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille niiden koosta, rakenteesta tai omistuspohjasta riippumatta.

Nimensä mukaisesti ATK-päivien kävijäkunnassa painottui tietotohallinnon edustajat. Heitä kiinnostivat QPR:n prosessien mittaus- ja mallinnus- sekä kokonaisarkkitehtuurohjelmistot ja Yhdysvalloissa äskettäin patentoitu prosessianalyysiohjelmisto.  Myös QPR:n palvelut, kuten kokonaisarkkitehtuurikonsultointi ja Lean-pohjainen prosessianalyysi, herättivät mielenkiintoa ja pyyntöjä kuulla lisää myöhemmin.

Tasainen kävijävirta piti QPR:n standihenkilöstön kiireisenä asiantuntevilla kysymyksillään.  Monet organisaatiot ja toimijat tuntuivat painivan samojen kysymysten parissa kuten, miten pärjätä jatkuvien muutoksien ja eri hankkeiden kanssa? Toiminnan kehittämiselle asettaa omia haasteitaan se, että organisaatiossa tapahtuu koko ajan muutoksia samalla, kun nykyiset järjestelmät alkavat olla elinkaarensa loppupäässä.

QPR:n ständillä vierailleet olivat erittäin kiinnostuneita siitä, miten he voivat QPR:n avulla hallitusti tukea liiketoimintaansa muutoksissa. Muun muassa sairaanhoitopiirit ovat kuvanneet prosessejaan jo pitkään, mutta nyt ne haluavat tehostaa tätä työtä ja tuoda mukaan prosessien välisiä integraatioita. Vastaavalla tavalla järjestelmähankkeet ovat pakottaneet organisaatiot kuvaamaan arkkitehtuuriaan. Lisäksi tehty työ halutaan jatkossa kytkeä itse toimintaan eli prosesseihin ja palveluihin sekä näiden mittaamiseen. Tähän QPR:n tarjoaman prosessilähtöisyyden koettiin vastaavan erinomaisesti. 

Varsinkin sairaanhoitopiireissä sairaalaprosessien datapohjaista analysointia pidettiin hyvin ajankohtaisena ja tarpeellisena niin käynnissä olevissa kuin tulevissa muutoshankkeissa.  Tärkeänä pidettiin myös mahdollisuutta kytkeä organisaation kokonaisarkkitehtuuri ja prosessien mallinnus todelliseen, toteutuneeseen prosessien suorituskykyanalyysiin.