QPR:n kehittämälle teknologialle patentti Yhdysvalloista

1 post 0 new
Log in or register to post comments.

QPR:n kehittämälle teknologialle patentti Yhdysvalloista

Yhdysvaltain patenttiviranomainen (U.S. Patent and Trademark Office) on myöntänyt QPR Software Oyj:n  kehittämälle, organisaatioiden tietojärjestelmistä saatavaa tapahtumatietoa hyödyntävälle teknologialle patentin.  Patentoitu teknologia auttaa organisaatioita analysoimaan ja parantamaan liiketoimintaprosessejaan. Patentti tukee QPR ProcessAnalyzer –ohjelmistomyyntiä, QPR:n prosessianalyysikonsultointia sekä avaa mahdollisuuden uudenlaiseen OEM-kumppaniliiketoimintaan.

”Patentti on osoitus QPR:n innovatiivisuudesta ja vahvasta osaamisestamme organisaatioiden liiketoimintojen kehittämisessä. Se luo entistä vahvemman pohjan jatkaa prosessianalyysipalvelujen  ja  –ohjelmistojen toimittamista asiakkaille sekä avaa oven aivan uudenlaiseen kumppaniliiketoimintaan. Tutkimme aktiivisesti mahdollisuutta laajentaa liiketoimintaamme myymällä tätä uutta teknologiaa eri ohjelmistotoimittajien alustoille, jolloin teknologian asiakasmääriä ja asiakashyötyjen saavuttamista voitaisiin merkittävästi nopeuttaa”, QPR Software Oyj:n toimitusjohtaja Jari Jaakkola sanoo.

Manuaalisen prosessimallinnuksen sijaan QPR ProcessAnalyzer mallintaa automaattisesti täsmälliset, järjestelmädataan perustuvat prosessikulut organisaation liiketoimintaprosesseista. OPR on kehittänyt teknologiaa vuodesta 2009 lähtien ja lanseerannut siihen perustuvan QPR ProcessAnalyzer –ohjelmistonsa vuonna 2011. 

Liiketoimintavastuulliset ja prosessikehittäjät näkevät prosessien todellisen suorituskyvyn ja pullonkaulat, jolloin kehitystoimet voidaan kohdistaa oikein ja näin saavuttaa mittavia kustannussäästöjä. Teknologiaa on käytetty menestyksekkäästi mm. tuotanto-, logistiikka-, myynti, asiakaspalvelu ja henkilöstöhallinnon prosessien kehittämisessä asiakasorganisaatioissamme.

”Globaali prosessianalyysimarkkina on uusi ja nopeasti kasvava, ja tämä patentti vahvistaa asemaamme sen yhtenä johtavista toimijoista. Odotamme markkinan kehittyvän ensin Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Maailman suurimpana ohjelmistomarkkinana Yhdysvallat on myös tärkeä teknologiamyynnin näkökulmasta muiden ohjelmistotoimittajien alustoihin. Tästä syystä olemme hakeneet ja haemme patentteja Yhdysvalloista”, Jaakkola jatkaa.

QPR Software jatkaa panostuksia uusien innovaatioiden kehittämiseen ja keksintöjensä aktiivista suojauspolitiikkaa. Nyt saadun patentin lisäksi yhtiöllä on Yhdysvalloissa vireillä myös muita patenttihakemuksia liittyen yhtiön kehittämiin, tapahtumatietojen käyttöä automaattisessa prosessidata-analyysissä koskeviin teknologioihin.