QPR Blog: Palvelujohtaminen ja verkostoitunut maailma

1 post 0 new
Log in or register to post comments.

QPR Blog: Palvelujohtaminen ja verkostoitunut maailma

Kari Parkkisen uusimmassa blogisarjassa pureudutaan palvelujohtamiseen verkostoituneessa maailmassa. Käymme erityisesti läpi suunnitteluvaiheen kuvaamiseen, joka pitää sisällään palvelujohtamiseen liittyviä asioita, palvelutarjooman arvioinnin ja kehittämisen sekä palveluiden luokittelun. Tavoitteena on luoda palveluportfolio, joka perustuu liiketoiminnan tavoitteisiin sekä asiakkaille arvoa tuottaviin palvelukokonaisuuksiin. Lue täältä