Lue Kari Parkkisen uusin kirjoitus aiheesta "Asiakaslähtöinen palvelukehitys" QPR Blogissa

1 post 0 new
Log in or register to post comments.

Lue Kari Parkkisen uusin kirjoitus aiheesta "Asiakaslähtöinen palvelukehitys" QPR Blogissa

Yritysten ja julkisen hallinnon toimintalogiikka on murroksessa – edessä on siirtyminen tuotantolähtöisestä toimintalogiikasta palvelulähtöiseen toimintaan. Palvelulähtöinen toiminta murtaa nykyisiä toimintamalleja, organisaatiorakenteita ja liiketoiminnan perusteita. Yrityksille tämä on olemassaolon perusta – yrityksien liikevaihto ja kilpailukyky perustuu entistä enemmän palveluliiketoimintaan. Julkisella puolella haasteena on laadukkaiden ja kustannustehokkaiden palveluiden tuottaminen supistuvilla resursseilla.

Lue lisää