Helsingin kaupunki valitsi QPR:n prosessi- ja kokonaisarkkitehtuuriratkaisunsa toimittajaksi

1 post 0 new
Log in or register to post comments.

Helsingin kaupunki valitsi QPR:n prosessi- ja kokonaisarkkitehtuuriratkaisunsa toimittajaksi

Helsingin kaupunki on tehnyt päätöksen hyväksyä QPR Softwaren tarjouksen prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurityökalun toimittamisesta palveluna. Vuoden  2015 aikana toteuttavien toimitusten kokonaisarvo on arviolta 150 tuhatta euroa. Koko neljän vuoden sopimuskauden arvo on 1,5 miljoonaa euroa, josta ohjelmistovuokraksi kirjattavan tulon osuus on yli 75 %.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella, joka tehdään aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun tarjoajat ovat saaneet päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi. Sopimus on määräaikainen 4 vuotta, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

”Olemme iloisia ja ylpeitä Helsingin kaupungin päätöksestä. Olemme panostaneet tuotekehityksessä erityisesti laatuun, selkeyteen ja käytettävyyteen, mikä lisää mallintamistyön skaalautuvuutta suurissa asiakasorganisaatioissa. ” QPR Software Oyj:n toimitusjohtaja  Jari Jaakkola sanoo.

QPR:n toimittama palvelu mahdollistaa koko kaupungin, hallintokuntien ja niiden kohdealueiden prosessien ja kokonaisarkkitehtuurin määrämuotoisen mallintamisen, kuvauksien keskitetyn hallinnan ja jakelun käyttäjille myös yli organisaatiorajojen. Palvelu tukee prosessien analysointia ja kehittämistä, seurantaa ja valvontaa prosesseille määritellyillä mittareilla. Palvelun tavoitteena on parantaa koko organisaation tehokkuutta, vähentää päällekkäisyyksiä ja pienentää kustannuksia ja se tulee kaupungin eri hallintokuntien ja kaikkien kaupungin työntekijöiden käyttöön.

Toimitukseen sisältyy palveluna toimitettava QPR EnterpriseArchitect -ohjelmisto, sen käyttö ja ylläpitopalvelu.