EA Workshop: Kyvykkyydet organisaation strategian suunnittelun ja toteuttamisen menestystekijöinä

1 post 0 new
Log in or register to post comments.

EA Workshop: Kyvykkyydet organisaation strategian suunnittelun ja toteuttamisen menestystekijöinä

Viime vuoden suosion pohjalta, QPR pitää maaliskuussa 25.03.2015, uudestaan workshopin, jossa kokeneet asiantuntijamme Ari Anturaniemi ja Tapio Ypyä kertovat miten toimintaa kehitetään kokonaisarkkitehtuurin avulla käytännössä tulosten varmistamiseksi.

Tämä on ensinmäinen osa neljän workshopin sarjasta. Kesäkuussa 2015 jatkamme uudella aiheella "Prosessit toiminnan ja IT:n yhdistäjänä". Syksyksi on luvassa kaksi uutta workshoppia.

Lisätietoja täältä