Auta kehittämään QPR Communityä: Mitä lisää, mitä vähemmän?

1 post 0 new
Log in or register to post comments.

Auta kehittämään QPR Communityä: Mitä lisää, mitä vähemmän?

Vastaa oheiseen kahteen kysymykseen tai jatka keskustelua:

Mitä haluaisit löytää enemmän QPR Communitystä – puuttuko jotakin kokonaan?

Mitä pitäisi QPR Communityssä olla vähemmän – onko jokin täysin turhaa?