Anna palautetta JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen –suosituksen uudistustyöhön

1 post 0 new
Log in or register to post comments.

Anna palautetta JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen –suosituksen uudistustyöhön

Anna palautetta JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen –suosituksen päivitysluonnoksesta.

Luonnoksen esittelytilaisuuden esitysmateriaalit ja videoinnit on nyt julkaistu tilaisuuden sivulla (www.jhs-suositukset.fi, Ajankohtaista-osio), suora linkki:

http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/projects/jhs-179-update/discussion-forum

Lähetä kirjalliset palautteesi osoitteella suvi.pietikainen@netum.fi