Success Story - Finnish Tax Administration / Verohallinto Asiakasreferenssi

04.07.2018 - 10:51

The aim of the Finnish Tax Administration is to be an institution held in high regard both in Finland and internationally; one of the best tax administrations in the world.

Finnish Tax Administration's actions to increase efficiency started by mapping a conistent big picture of both the current and the target state. Tax administration chose QPR tools to pinpoint the bottlenecks in processes and identify overlapping information systems.

Benefits:

 • Consistent big picture
 • Efficiency and motivation
 • Increase in customer satisfaction
 • Increased operational liability
 • Common language
 • Routines with robotics

 

Verohallinnon prosessien tehostamistyössä on kartoitettu yhtenäinen kokonaiskuva nykytilasta ja tavoitetilasta. Verohallintoon hankittiin QPR:n työkalut, jotka auttoivat ymmärtämään prosessien pullonkaulat, tietojärjestelmien päällekkäisyydet ja kehitettiin organisaatiolle yhteinen kieli sekä yhteinen tapa kommunikoida ja mallintaa asioita.

Hyödyt:

 • Yhtenäinen kokonaiskuva
 • Tehokkuus ja motivaatio
 • Lisääntynyt asiakastyytyväisyys
 • Parantunut toimintavarmuus
 • Yhteinen kieli
 • Robotiikkaa rutiineihin
Log in or register to download this resource.