Prosessien kehittäminen Suomessa 2014

30.03.2015 - 13:28

Prosessien kehittäminen Suomessa 2014 -kyselyyn vastasi yhteensä 625 henkilöä 339 organisaatiosta. Vuonna 2012 kyselyyn vastasi 173 henkilöä 132 organisaatiosta. Vuoden 2014 prosessikyselyn tavoitteena on jatkaa prosessityön tilan tutkimusta ja verrata tietoja edelliseen tutkimukseen. Selvityksen kohteena ovat muun muassa prosessityön tavoitteet, kohteet, toimenpiteet ja vastuut. Lisäksi selvitetään prosessityön haasteita ja tulosten seurantaa.
Kiitämme kaikkia vastaajia arvokkaasta panostuksestaan.

Log in or register to download this resource.